Foreningen til forskønnelse af Søllinge

Foreningen til forskønnelse

af Søllinge

Foreningens formål er at arbejde for bevarelse, fornyelse og forskønnelse af de kultur-, landskabs- og bygningsmæssige værdier i Søllinge gennem en aktiv indsats for at støtte ejere af arealer og ejendomme. 


Siden 2013 har foreningen gennemført 4 større projekter, som alle er afsluttet. Det

er genetablering af Æblehaven, retablering af gadekæret, omlægning af anlægget og

retablering af Kirkepladsen og Skolepladsen. For disse projekter har vi modtaget

rosende omtale af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur på Midtfyn.

Foreningen søger pt. midler til køb af granitskulpturen STENBOGEN til opstilling på

Skolepladsen mellem Søllinge Kirke og Den Gl. Skole. Vi har søgt forskellige fonde,

og forventer en afklaring i løbet af april/maj måned 2020. Skulpturen skal erstatte den

ældre træskulptur, som desværre er blevet lidt “træt” efter næsten 20 år på pladsen.

   Kontakt


Per Juel Sørensen

Søllingevej 59

Søllinge

5750 Ringe

Tlf: 65 98 12 15